fbpx

07/12/2021

19:30

יהודה קיסר
צילום: בן קיסר

מופע: יהודה והקיסרים: יהודה קיסר במופע להקה

07/12/2021

10:30

בתיה מרום

הרצאה בנושא כללי התזונה של הרמב"ם לאור ממצאי המדע | מרצה: בתיה מרום

07/12/2021

09:00

גמליאדה 700X700

אימון גופני | בהנחיית: אלכס רייכלין