fbpx

06/12/2021

19:30

מופע: מחשב מסלול מחדש

06/12/2021

16:30

הקרנת סרט: ביקשתי יותר \\ פנינה פקשר

06/12/2021

16:30

סרט: ביקשתי יותר \\ פנינה פקשר

הגמלאידה-18 לוגו

תושבים יקרים, בעקבות המצב אירועי הגמלאידה ה-18 נדחו. מועד חדש יקבע בהמשך.