fbpx

מינהל רווחה ושירותים חברתיים
מינהל תרבות, קהילה, ספורט וים

07/12/2021

19:30

צילום: יוסף מוסטובוי

מופע שרים בשכונה: גבי ברלין בשירה בציבור

07/12/2021

11:00

צילום: מיכה בריקמן

הרצאה: מרבה תרופות מרבה דאגות? תרופות, תוספי מזון והשילוב הנכון | מרצה: הדס שחף

07/12/2021

9:00

סדנה: ריקוד מסביב לעולם בהנחיית קטיה מלאיה