fbpx

ביכורי מיזמים

09:00  התכנסות ונשנושים   09:30 , ברכות חירייה עלו חמרה ,מנהלת המחלקה לאזרחים ותיקים, עיריית חיפה, רותם שפירא- מנהלת המרחב ליזמות  ,ורדית יצחקי ליבוב- מנהלת תוכנית ג׳ויינט אשל 10:00 מיזמי המרחב יוצאים לדרך , הצגת תכלית של המיזמים השונים במרחב ליזמות  12:30 – הפסקה  13:30 – פעילות משותפת של חברי המרחב  16:00 – ביכורי מיזמים הסברים […]