fbpx

הרצאה: החיים…לא מה שסיפרו לנו – הפסיכולוגיה בשירות היומיום – ד"ר קרן אור חן

קרן אור חן 3. צילום-דודו כוהן אבא חושי

פרויד – שלימד אותנו לחלום, אבי הפסיכואנליזה, מרד בדעה המדעית המוסכמת בזמנו וחזר לטענה "הפרימיטיבית" כי לחלומות יש משמעות ומי שמייצר את המשמעות הוא החולם עצמו. הקפיצה המחשבתית הזאת השפיעה דרמטית על התרבות האנושית. מעמד החלום מבחינה פילוסופית, פסיכולוגית, פיזיולוגית ותרבותית 120 שנה אחרי פרסום "פשר החלומות." מרצה – ד"ר קרן אור חן.