fbpx

בית הקהילות לגאווה וסובלנות

מרכז קהילתי חליסה

מתנ"ס אחווה

מתנ"ס נווה יוסף

מרכז קהילתי עין הים

מתנ"ס רמות אשכול

הגמלאידה-18 לוגו

תושבים יקרים, בעקבות המצב אירועי הגמלאידה ה-18 נדחו. מועד חדש יקבע בהמשך.