fbpx

הרצאה: מפגשים עם התרבות היידית | מרצה: ד"ר מרדכי יושקובסקי

תאריך:

07/12/2021

שעה:

10:30

מיקום:

בית אבא חושי

מחיר:

45₪

מרצה: ד"ר מרדכי יושקובסקי מומחה לשפה ותרבות יידיש. מנהל אקדמי של המרכז הבינלאומי לתרבות יידיש בוילנה.

מענדלע מוכר-ספרים – מנציח ה"פריילעכע קבצנים"
נציין את רוח החדשנות שמנדלה – ה"סבא" של הספרות היהודית, החדיר בספרות ובשיח התרבותי. נעיין ברומנים "פישקע שער קרומער" (פישקה החיגר) ו"מסעות בנימין השלישי".

או התקשרו 04-8227850

יושקובסקי

צילום: בוריס בוכמן

הגמלאידה-18 לוגו

תושבים יקרים, בעקבות המצב אירועי הגמלאידה ה-18 נדחו. מועד חדש יקבע בהמשך.