fbpx

ביכורי מיזמים

תאריך:

09/11/2022

שעה:

09:00

מיקום:

מחיר:

09:00  התכנסות ונשנושים  

09:30 , ברכות חירייה עלו חמרה ,מנהלת המחלקה לאזרחים ותיקים, עיריית חיפה, רותם שפירא- מנהלת המרחב ליזמות  ,ורדית יצחקי ליבוב- מנהלת תוכנית ג׳ויינט אשל

10:00 מיזמי המרחב יוצאים לדרך , הצגת תכלית של המיזמים השונים במרחב ליזמות 

12:30 – הפסקה 

13:30 – פעילות משותפת של חברי המרחב 

16:00 – ביכורי מיזמים הסברים ודוגמאות

לפרטים והרשמה: 052-4777833

המרחב ליזמות מקום מלא משמעות

צילום: מהרשת

הגמלאידה-18 לוגו

תושבים יקרים, בעקבות המצב אירועי הגמלאידה ה-18 נדחו. מועד חדש יקבע בהמשך.